Op maandag 16 februari 2015 promoveert Saskia Klerk op het proefschrift Galen reconsidered. Studying drug properties and the foundations of medicine in the Dutch Republic ca. 1550-1700.

Promotor: Bert Theunissen

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Tijd: 16:15 hrs

Receptie na afloop

Abstract: Een nieuwe kijk op Galenus. De studie van de eigenschappen van medicijnen en de grondslagen van de geneeskunde in de Nederlandse Republiek ca. 1550-1700

Wat gebeurde er in de zeventiende eeuw met het werk van de Romeinse arts Galenus (130 – 200 n. Chr.)? Werd het verworpen als gevolg van de Wetenschappelijke Revolutie? Of bleef het invloedrijk?

Saskia Klerk onderzocht deze klassieke medisch-historische vragen door de bestudering van medicijnen door Nederlandse artsen nader te beschouwen. Ze toonde onder andere dat pogingen van zestiende-eeuwse artsen om de relaties tussen verschillende eigenschappen van materia medica te begrijpen binnen een Galenistisch kader, de tegenstrijdigheden in deze relaties zichtbaar maakten. Tot op zekere hoogte stelde dit heersende ideeën over materie en hun eigenschappen bloot aan kritiek.

Het kader dat in de zestiende eeuw werd ontwikkeld voor de bestudering van de eigenschappen van geneesmiddelen, bleef een rol spelen in de daarop volgende eeuw. Het feit dat dit kader gebaseerd was op het werk van Galenus was echter grotendeels irrelevant geworden.

Door hun streven naar een betrouwbare manier van genezen droegen artsen bij aan de veranderingen waar de Wetenschappelijke Revolutie om bekend staat, zoals de ontwikkeling van corpusculaire en chemische theorieën van materie, een toenemend mechanische beschouwing van oorzakelijkheid, de grotere rol van experimenten in natuuronderzoek en het succes van de microscoop als wetenschappelijk instrument.

Post Navigation