Oratie van prof. dr. Charles van den Heuvel aan de Universiteit van Amsterdam bij het aanvaarden van het bijzonder hoogleraarschap voor de leerstoel: Digitale methoden en geschiedwetenschappen, in het bijzonder de geschiedenis van de kennis- en informatiewetenschappen.

30 januari 2015,  16:00-18:00
Aula Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk aan het Spui)

Voor meer informatie over de oratie, zie https://www.huygens.knaw.nl/event/oratie-charles-van-den-heuvel/

 

 

 

Post Navigation