Forthcoming Series: Sources in Early Poetics

General Editors: Vladimir Brljak, Durham University, and Micha Lazarus, Warburg Institute

Sources in Early Poetics publishes primary sources in literary criticism from Greco-Roman antiquity to the Enlightenment. Cutting across established period and disciplinary divides, the series emphasizes both the essential continuity and the inventive range of over two millennia of criticism in the West and its neighbouring traditions. From the Levant to the Americas, from Greek and Latin to Arabic, Hebrew, and the rising vernaculars, Sources in Early Poetics provides a forum for new materials and perspectives in the long, cosmopolitan history of literary thought.

The series publishes editions of single works as well as collections of shorter texts by one or more authors, with facing-page English translations provided for all non-English texts. We also publish English translations of works available in adequate editions elsewhere, but unavailable in authoritative and accessible English renderings. Special attention is given to unpublished, unedited, and untranslated sources, especially those remaining in manuscript.

The series has its origin in Poetics before Modernity, an international project founded by the General Editors in 2016. In addition to sponsoring Sources in Early Poetics and other publications, the project also organizes events and collaborates with affiliated institutions, and is backed by an extensive Advisory Board, featuring some of the most distinguished scholars in the field.

Authors are cordially invited to submit proposals and/or full manuscripts to the General Editors, Dr Vladimir Brljak and Dr Micha Lazarus, or the Publisher at Brill, Dr Kate Hammond. For further details, please refer to the Guidelines for Contributors and the Proposal Form.

ISSN: 2772-9079

Editorial Board

 • Baukje van den Berg, Central European University
 • Elsa Bouchard, University of Montreal
 • Bryan Brazeau, University of Warwick
 • Andrew Kraebel, Trinity University

Advisory Board

 • Gavin Alexander, University of Cambridge
 • Jan Bloemendal, Huygens Institute
 • Rita Copeland, University of Pennsylvania
 • Anders Cullhed, Stockholm University
 • Pierre Destrée, Université catholique de Louvain
 • Kathy Eden, Columbia University
 • Roland Greene, Stanford University
 • Beatrice Gründler, Freie Universität Berlin
 • Stephen Halliwell, University of St Andrews
 • Lara Harb, Princeton University
 • Philip Hardie, University of Cambridge
 • Bernhard Huss, Freie Universität Berlin
 • Ian Johnson, University of St Andrews
 • Casper de Jonge, Universiteit Leiden
 • Pauline LeVen, Yale University
 • Martin McLaughlin, University of Oxford
 • Alastair Minnis, Yale University
 • Glenn W. Most, University of Chicago / Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
 • Stratis Papaioannou, University of Crete
 • Aglae Pizzone, University of Southern Denmark
 • Filippomaria Pontani, Ca’ Foscari University of Venice
 • James Porter, University of California, Berkeley
 • Panagiotis Roilos, Harvard University
 • Elizabeth Scott-Baumann, King’s College London
 • Peter T. Struck, University of Pennsylvania
 • María José Vega Ramos, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Zhang Longxi, City University of Hong Kong
 • Jan Ziolkowski, Harvard University

To register for the launch: https://www.eventbrite.com/e/sources-in-early-poetics-launch-and-roundtable-tickets-247177995037.

Also see: https://brill.com/page/sep.

In 2022 wordt een mijlpaal in het onderzoek naar leven en werk van Constantijn Huygens gevierd: de voltooiing van de online database met zijn uitvoerige correspondentie.

Vanwege de voltooiing van de database zal er in 2022 het hele jaar uitgebreid aandacht zijn voor Constantijn Huygens. Zo is op 2 april een bloemlezing met de titel Constantijn Huygens. Een leven in brieven verschenen met 38 door experts hertaalde brieven. Zie ook: inkijkexemplaar.

Van 6 april t/m 3 juli is op zijn buitenplaats Hofwijck te Voorburg de tentoonstelling Constantijn Huygens, Geuren en Beelden te zien, met aandacht voor primeurs en nieuwe perspectieven in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie en De Jonge Akademie.

Van 31 augustus t/m 4 december 2022 zal op Hofwijck en in museum Swaensteyn de tentoonstelling Constantijn Huygens, Een leven in brieven plaatsvinden, waarbij originele brieven uit het leven van Constantijn te bezichtigen zijn. Iedere brief zal in de tentoonstelling steeds worden gepresenteerd in combinatie met een of meer kunstwerken die verband houden met die brief.

Een interreligieuze en interculturele dialoog? In de 16de eeuw?

Net is de integrale Nederlandse vertaling van 62 (soms uitvoerige) Latijnse brieven van Nicolaus Clenardus (Nicolaes Cleynaerts) uit Diest verschenen.

U treedt er binnen in een wervelende wereld: de Nederlanden, Spanje, Portugal en Marokko in de 16de eeuw.

Cleynaerts is een geleerde gevormd in het Leuvense Drietalencollege, een didactisch realist en onvermoeibare reiziger, een taalkundige met feeling en ongekend succes, een bruggenbouwer met de Arabische wereld, een man met humanistische visie en dromen.

In zijn Latijnse brieven, nu in het Nederlands te lezen:

 • een brief aan Karel V
 • een brief “Aan de christenen” over zijn “vreedzame kruistocht”
 • een brief over het aanleren van Latijn aan Afrikaanse jongeren
 • een brief over zijn avontuurlijke reizen in Marokko
 • een brief over zijn werk als bibliothecaris bij Ferdinand Columbus – zoon van… – in de Biblioteca Colombina in Sevilla
 • gedichten ter ere van de overleden Erasmus
 • tips hoe een grammatica Latijn, Grieks of Hebreeuws moet worden opgevat
 • nieuwe inzichten over het belang van lay-out in taalhandboeken
 • berichten over de Spaanse Inquisitie
 • nieuws over Cleynaerts als leermeester van Spaanse en Portugese prinsen en kardinalen
 • brieven over de oprichting van nieuwe taalscholen in Spanje en Portugal
 • opmerkelijke ooggetuigenissen over de Arabische wereld in de vroege 16de eeuw.

En zoveel meer…

Maar naast de heroïek is er ook de tragiek… Is Cleynaerts geslaagd in zijn nobel opzet om de christelijke en de islamitische wereld met elkaar in dialoog te brengen door de Koran te vertalen naar het Latijn en de Bijbel te vertalen naar het Arabisch? En waar is Cleynaerts begraven…?

U leest het in Jan Papy en Joris Tulkens, In de ban van Mohammed. Nicolaes Cleynaerts’ (1493-1542) brieven uit de Arabische wereld (Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021): https://www.bornmeer.nl/winkel/in-de-ban-van-mohammed/.

In november zal er een bundel verschijnen met artikelen van Jeanine De Landstheer over Lipsius, bijeengebracht en ingeleid door Marijke Crab en Ide François en voorzien van een biografische schets door Marcus de Schepper en Dirk Sacré, tezamen met een volledige lijst van al haar publicaties: In Pursuit of the Muses: A New Biography of Justus Lipsius. U kunt zich hierop voor 15 oktober intekenen en de bundel met korting aanschaffen. U zult dan ook opgenomen worden in de Tabula amicorum. Zie de flyer voor meer informatie. For the English version, click here.

‘Jeanine De Landstheer, who dedicated much of her professional life to the study of the celebrated humanist Justus Lipsius, passed away most unexpectedly and prematurely at the beginning of 2021.

To honour and remember her, Marijke Crab and Ide François collected some of Jeanine’s most important publications on Lipsius into one reference work. They selected eight wide-ranging contributions, written in either English or French, which each discuss key aspects of Lipsius’s multifaceted oeuvre. These articles are preceded by the important biography of Lipsius which Jeanine published in Dutch in 2006 as part of an exhibition catalogue for Leiden University Library. It has been translated into English by Jan Machielsen, thus fulfilling Jeanine’s frequently expressed wish to one day make this biography available to a wider audience.

Further included are an account of Jeanine’s life by Marcus de Schepper and Dirk Sacré, and a complete listing of her publications.

Jeanine De Landtsheer and Justus Lipsius held many things in common. In addition to their shared love of travel, animals, and flowers, they were both at their happiest when they were surrounded by their books. As both lived their life “in pursuit of the Muses”, this volume hopes to stand as a memorial not only to Lipsius’s life and scholarship, but to that of Jeanine as well.

In Pursuit of the Muses. The Life and Work of Justus Lipsius will be published on 22 November 2021 and is now available with a discount for those subscribing to the Tabula amicorum before 15 October.’

Op vrijdagnamiddag 21 januari 2022 zal de Onderzoeksgroep Latijn daarenboven een herdenkingsnamiddag voor Jeanine organiseren, waarop enkele lezingen over Lipsius gepaard zullen gaan met het ophalen van herinneringen aan Jeanine. Het programma en meer informatie volgen later nog.

Onlangs is Henk Nellens nieuwste boek over Hugo de Groot verschenen: Geen vredestichter is zonder tegensprekers. Hugo de Groot, geleerde, staatsman, verguisd verzoener (Amsterdam: Athenaeum, 2021). Lees hier een gedeelte van hoofdstuk 3 of hier een inleiding op het boek. U kunt het boek bij uw plaatselijke boekhandel aanschaffen of het bij de uitgever bestellen.

Een complete en nieuwe editie van het Diarium van Aernout van Buchell (1565-1641) is gepubliceerd in het Research Data Management platform Yoda van de Universiteit Utrecht.

Het Diarium is een soort dagboek en notitieboek, rond 1599  in het net overgeschreven door Van Buchell (Buchelius) zelf. Waarschijnlijk wilde hij het publiceren, maar dat kwam er nooit van. Het begint met een beschrijving van de stad Utrecht en vervolgt met een relaas over Buchelius’ eigen leven en de gebeurtenissen van zijn tijd, de periode van de Tachtigjarige Oorlog. Het grootste gedeelte beslaat de jaren 1584 tot en met 1588, toen Buchelius in Douai rechten studeerde, Parijs bezocht en via Duitsland een reis naar Italië ondernam. Zijn observaties vormen een belangrijke historische bron, waar al veel onderzoekers uit geput hebben.

Het Diarium is in het verleden door verschillende historici in stukken, onvolledig en onzorgvuldig uitgebracht. Beide delen van het Diarium zijn nu getranscribeerd door Kees Smit, in een editie van in  totaal 1032 pagina’s en voorzien van een inleiding, indices en ruim 2400 voetnoten. Hiermee is het moeilijk te lezen handschrift, grotendeels in het Latijn geschreven, voor het eerst in zijn geheel als historische bron ontsloten. Meer informatie over het Diarium kunt u lezen in het artikel ‘Oude dagboeken vernieuwd’ van Bart Jaski. Hierin bevindt zich ook een link naar het gedigitaliseerde handschrift.

Afbeelding van de Engelenburcht van rond 1490 (II, 30v)

Onlangs is een deel van Gens Schotana verschenen over diverse aspecten van de jurist en wiskundige prof. Bernardus Schotanus (1598-1652), hoogleraar te Franeker, Utrecht en Leiden. Het bevat onder meer een hoofdstuk met brieven en albuminscripties van Schotanus. Lees hier een recensie door Dirk van Miert.

Jan Hengstmengel, Jos Babeliowsky, C.L. Heesakkers (†) en H.J.H. Mooren (†) (red.), Gens Schotana IV.20 (2020). Het boek is te bestellen via de Schotanus-Stichting: https://www.schotanus-stichting.com/pages/webshop.html.

Meilicha dôra: Poems and Prose in Greek from Renaissance and Early Modern Europe, ed. Mika Kajava, Tua Korhonen en Jamie Veterinen (Helsinki: Soiceta Scientiarum Fennica/The Finnish Society of Sciences and Letters, 2020), 356 pp. € 30.

Als Neolatinisten hebben we af en toe te maken met Neo-Grieks. Zo schreven Heinsius en Scaliger in Leiden heel verdienstelijke of zelfs echt goede Griekse gedichten (niet besproken in het hier aangekondigde boek). Ze haalden het niet bij de Tübinger hoogleraar Martin Crusius, die in de zestiende eeuw duizenden preken in het Grieks schreef. Of beter gezegd: hij vertaalde de preken die hij in de kerk hoorde – elke zondag drie! – in het Grieks om zich beter te kunnen concentreren. Anderen schreven Grieks voor didactische doeleinden, of om de studie van het Grieks te bevorderen. Of gewoon om te laten zien dat ze het konden. Aan deze bundel droeg lid van het Neolatinistenverband Pieta van Beek bij met een artikel over Griekse lofprijzingen ter ere van Anna Maria van Schurman, in de bundel ondergebracht bij de sectie: ‘Greek Poems from the “Edges” of Europe: Prague and Utrecht’. En dat terwijl tegenwoordig steeds meer de mening postvat, dat de Nederlanden (en Praag) zich weliswaar geografisch aan de ‘randen’ van de Respublica literaria bevinden, maar er een belangrijke en misschien wel centrale rol in speelden. Van Beek behandelt een Grieks lofdicht van de burgemeester van Franeker Wilhelmus Staackmans, een brief van de rector van de Delftse Latijnse school Jacobus Crusius, twee lovende regels van de arts Johan van Beverwijck, een lofdicht van de Utrechtse rector scholae Antonius Aemilius, en een lofdicht van de Utrechtse hoogleraar theologie Gisbertus Voetius. Eens te meer blijkt dat ook tijdgenoten Van Schurman een uitzonderlijke vrouw vonden.

JB

Onlangs is verschenen Christopher Joby, The Dutch Language in Japan (1600-1900): A Cultural and Sociolinguistic Study of Dutch as a Contact Language in Tokugawa and Meiji Japan (Leiden: Brill, 2020).

De Japanners importeerden veel Nederlandse boeken en kaarten die uit het Latijn waren vertaald en die nog veel Latijn bevatten. Daarom moesten de Japanse vertalers wat Latijn kunnen lezen. Hoewel de focus van het boek het Nederlands is, beschrijft het ook hoe de Japanners omgingen met het Latijn, hoe ze kennis van het Latijn verwierven en welke Latijnse woordenboeken ze gebruikten.

Voor meer informatie zie: https://brill.com/view/title/58350.