Seventeenth International Congress

of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)

Albacete (Spain), 29 July – 3 August 2018

“Humanity and Nature:

Arts and Sciences in Neo-Latin Literature”

Papers on this theme (in Latin, English, French, German, Italian or Spanish) or on other aspects of Neo-Latin Studies are welcome. We especially welcome abstracts on methodological and pedagogical aspects of Neo-Latin, as well as proposals for posters on relevant projects and research clusters, and for special sessions. Special sessions may be proposed.

Abstracts (150-200 words) should be submitted to María-Teresa Santamaría-Hernández, Chair of Organizing Committee, by e-mail: congreso.ianls.albacete@uclm.es, no later than 30 April 2017.

Participants must be paid-up members of the IANLS before 30 April 2017.

The Congress registration (120 euros and 60 euros reduced fee) may be done from October 2017.

First Circular for Triennium 2015-2018

Van 29 november tot 2 december 2016 vindt de internationale conferentie ‘Authority Revisited. Towards Thomas More and Erasmus in 1516’ aan de KU Leuven plaats. Onderwerp van de conferentie zijn de receptie en invloed op het moderne Westerse denken van More’s Utopia en Erasmus’ Novum Instrumentum, die beide in Leuven het licht zagen, en van de bronnen en voorbeelden waar zij gebruik van maakten.

Tot de uitgenodigde sprekers behoren Gillian Clark (University of Bristol), Henk Jan de Jonge (Universiteit Leiden), Günter Frank (Europäische Melanchthon Akademie), Brad Gregory (University of Notre Dame) en Quentin Skinner (Queen Mary University of London).

Zie de website van het Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance (Lectio) voor de aankondiging en het programma. U dient zich vóór 25 november te registreren.

Van 12-15 juni vond in Warschau het Tweede Congres van de COST-Action ‘Reassembling the Republic of Letters’ plaats. Deelnemers uit 31 Europese landen gaven presentaties over vorderingen in de agenda van dit netwerk. Doel is om binnen vier jaar concrete technische oplossingen te formuleren om de digitale infrastructuur zodanig te verbeteren dat verscheidene catalogi en databases met gegevens over vroegmoderne geleerdenbrieven probleemloos met elkaar kunnen communiceren. Ook wordt geëxperimenteerd met het leggen van verbindingen met prosopografische bronnen, met visualisaties van netwerken, en met automatische analyse van brieven en geleerde teksten. Zie www.republicofletters.net. (DvM)

 

Enkele foto’s van de Ronde Tafel over Constantijn Huygens (met dank aan Isabelle Buhre en Verena Demoed):

De ronde tafel (v.l.n.r.: Niall Hodson, Ad Leerintveld, Frans Blom, Dirk van Miert, Ineke Huysman). En op de voorgrond een staalkaart van recent verschenen Hugeniana.

Neolatinistendag_Ronde_tafel_Huygens-2image (2)

 

Briefjes van Constantijn Huygens op ware grootte (met dank aan Ineke Huysman):

twitpic_ibuhreimage (3)

 

Anita Traninger in actie tijdens de Erasmus Birthday Lecture: 

image

Post Navigation