Studiemiddag ‘Maken of breken. 500 jaar Reformatie’

Het is in 2017 vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde over misstanden in de rooms-katholieke kerk. Hiermee ontketende hij een revolutie in het religieuze denken binnen Europa. Luther was niet de enige en ook niet de eerste die kritisch was: grote denkers als Jan Hus, Huldrych Zwingli, Johannes Calvijn en Desiderius Erasmus stelden hun ideeën op schrift. Zij hebben met hun pamfletten, geschriften en boeken geschiedenis geschreven.

Studiemiddag 17 februari 2017
Over de mannen achter de Reformatie én over hun antagonist Erasmus gaat deze middag. Waar waren deze denkers op uit? Waarom waren zij kritisch over de katholieke kerk en de paus? Wat waren de gevolgen van hun ideeën voor de samenleving van toen? En hoe beïnvloeden ze de geloofsbeleving van nu?

225f13_titelp_bis
Die Bible. : Tgeheele oude ende nieuwe Testament met grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, ende opten cant des boecs die alteratie die hebreeusce veranderinge Antwerpen, Willem Vorsterman, 1528. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 225 F 13. NK 392.

Programma
> 12:30 uur: Inloop; koffie & thee
> 13:00 uur: Openingswoord – Dr. Lily Knibbeler, directeur KB
> 13:10 uur: Introductie sprekers – Annemiek Schrijver
> 13:20 uur: Erasmus: bijbels humanist tussen Rome en Reformatie, Hans Trapman
> 13:40 uur: Johannes Calvijn: Orde op zaken, Mirjam van Veen
> 14:00 uur: Huldrych Zwingli: Kerk en stad – samen op weg, Dr. Marius Lange van Ravenswaay
> 14:20 uur: Martin Luther: Andere God – andere kerk – andere wereld, Herman Selderhuis
> 14:40 uur: Jan Hus: ‘Wij zijn allemaal Hussieten’, Peter Raedts
> 15:00 uur: Pauze
> 15:30 uur: Gevaarlijke boeken? Vroegmoderne werken van reformatoren uit de KB-collectie, Marieke van Delft
> 15:50 uur: Eieren van een aal? Bijzondere boeken uit de Erasmuscollectie van Bibliotheek Rotterdam, Adrie van der Laan
> 16:10 uur: Discussie o.l.v. Annemiek Schrijver
> 16:30 uur: Borrel
> 17:30 uur: Einde

Aanmelden
De toegang tot deze studiemiddag is gratis, maar meldt u zich wel even aan met dit aanmeldingsformulier.

Samenwerkingspartners

De studiemiddag staat onder beschermheerschap van de ambassadeurs van Duitsland, Zwitserland en Tsjechië.

www.kb.nl

Zie ook de themapagina van 500 jaar Reformatie.

The Stevin Centre for History of Science and Humanities, founded in 2014, offers a platform for teaching and research in the history of science and the humanities at the Vrije Universiteit Amsterdam and it organizes seminars, colloquia and workshops, see www.stevincentre.com. On 16 and 17 December 2016, the Stevin Centre together with Resesarch Institute CLUE+ organizes a two-day conference in Amsterdam devoted to the work of Simon Stevin.

The aim of the conference is to generate fresh views on Stevin’s work from a twofold perspective: on the one hand, contributors will take a closer look at Stevin’s ambitions, motives and methodologies. What did he aim to achieve ? What drove him ? How did he reason and work ? Papers deal with Stevin’s methodology, philosophy and mechanics as well as his work on language, music, education and political order. On the other hand, contributors will address the question: what made a polymath like Stevin possible ? What were the factors or circumstances under which someone like Stevin could flourish ? This second set of questions is comparative in nature. Papers examine the work and background of Giovanni Battista Benedetti, Thomas Harriot, Edward Wright, Cornelis Drebbel, Joseph Furttenbach and Christopher Polhem.

For more information and registration, please contact the organizing committee (c.a.davids@vu.nl).

Event data

  • Conference “Stevin Inside Out: New Perspectives on Simon Stevin”
  • Dates: 16 and 17 December 2016
  • Venue : Stichting Notariële Wetenschap, Van Eeghenstraat 222, Amsterdam
  • Organized by the Stevin Centre for History of Science and Humanities, Vrije Universiteit Amsterdam and CLUE+ Research Institute +, Vrije Universiteit Amsterdam

image001

Het Neolatinistenverband kan terugkijken op een geslaagde studiedag op 30 oktober, die het organiseerde in samenwerking met de OIKOS-onderzoeksgroep ‘Classical Receptions and Traditions’. In de sfeervolle omgeving van het Trippenhuis luisterden een kleine dertig deelnemers naar vijf boeiende en prikkelende lezingen over Neolatijn, de receptie van de klassieke oudheid en de relatie tussen beide vakgebieden. De lezingen gaven aanleiding tot een levendige discussie. Terugkerende thema’s waren de toe-eigening van de klassieke literatuur en cultuur door vroegmoderne (en latere) auteurs voor hun eigen agenda en voor zelfrepresentatieve doeleinden, receptie als actief proces, dat ervoor gewaakt moet worden kunst die gebruik maakt van klassieke elementen normatief te benaderen als afwijking van het klassieke ideaal of waaruit selectief gewinkeld wordt, de hardnekkigheid van de klassieke traditie in vroegmoderne filosofie en wetenschap, en ten slotte de vraag hoe levend het Latijn tegenwoordig is of dat het nog slechts gebruikt wordt als statussymbool. Dat de ingeplande sessies te kort waren om dit allemaal te bespreken bewees de geanimeerde borrel na afloop, die pas eindigde toen het Trippenhuis de deuren sloot. Hier kunt u het programma terugvinden.

U bent van harte uitgenodigd voor de studiedag van het Neolatinistenverband en de OIKOS-onderzoeksgroep ‘Classical Receptions and Traditions’ op vrijdag 28 oktober in Amsterdam:

 

Neolatijn en Classical Reception Studies

28 oktober 2016, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

 

Programma:

10.30 Ontvangst met koffie/thee

11.00 Welkom door Jan Bloemendal (Neolatinistenverband) en Susanna de Beer (OIKOS)

 

Ochtend (voorzitter: Susanna de Beer): Neolatijnse taal en klassieke receptie

11.10 Richard Calis (University of Princeton), Flavio Biondo en de taal van het Oude Rome

11.45 Jan Bloemendal (Huygens ING), Cultuurgeschiedenis van de wereldtaal Latijn

12.15 Discussie: de waarde van de klassieke receptietheorie voor de Neolatijnse taal

12.30 Lunch (aangeboden door OIKOS)

 

Middag (voorzitter: Robin Buning): Neolatijnse cultuur en klassieke receptie

14.00 Wieneke Jansen (Universiteit Leiden), Peri hypsous als argument. Daniel Heinsius over sublieme eenvoud in zijn In Hesiodum Prolegomena (1603)

14.35 Dirk van Miert (Universiteit Utrecht), Herwaardering van de klassieke traditie: Nieuwe visies in de geschiedschrijving van 17e-eeuwse kennisculturen

15.10 Discussie: de waarde van de klassieke receptietheorie voor de vroegmoderne Neolatijnse cultuur

15.30 Pauze

16.00 Keynotelezing: David Rijser (Universiteit van Amsterdam), Donder op met de context! De telkens nieuwe poëtica van Girolamo Vida

16.45-17.30 Borrel (aangeboden door Huygens ING)

 

U wordt verzocht zich voor maandag 24 oktober aan te melden via neolatijn@gmail.com.

Op de website van de KNAW staat hoe u het Trippenhuis kunt bereiken. Het is ook te lopen in ca. 20 min vanaf Amsterdam CS.

Op vrijdag 4 november 2016 houdt Kathy H. Eden, hoogleraar Engelse literatuur en hoogleraar klassieke talen aan Columbia University, de 37 Erasmus Birthday Lecture met de titel ‘Erasmus on Dogs and Baths and Other Odious Comparisons’. De lezing wordt gehouden in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam, en begint om 16.15 uur. Toegang is gratis, maar u wordt verzocht zich aan te melden via het online formulier. Zie het programma voor meer informatie.

Dit jaar is er voorafgaand aan de lezing, van 11.00 tot 13.30 uur, een masterclass voor gevorderde studenten en promovendi, die ook door Eden wordt gegeven. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u zich vóór 15 oktober aanmelden via het online formulier. Er is een maximum van 15 deelnemers. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van het Huizinga Instituut.

Op vrijdagmiddag 2 september is door KNAW-president prof. José van Dijck in het Paleis op de Dam de website met toegang tot de briefwisselingen van zes Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen gelanceerd. De ruim 3500 brieven werden bijeengebracht en bewerkt voor publicatie in Early Modern Letters Online door dr. Ineke Huysman van het Huygens ING. De lancering vormde het sluitstuk van een besloten symposium met sprekers uit binnen- en buitenland . Kijk op de website van het Huygens ING voor meer informatie. Op Historici.nl staat een verslag van de middag. Een digitale tentoonstelling met enkele uitgelichte brieven en achtergronden is hier te vinden.

U bent van harte uitgenodigd voor de 11e IJsewijn Lecture op woensdag 28 september 2016. Prof. Florian Schaffenrath van het Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien in Innsbruck zal een lezing houden getiteld ‘Who narrates the Hesperis? Some considerations about the narrator in Basinio Basini’s Hesperis‘. De lezing begint om 17.00 uur in de Lipsiuszaal van de Faculteit Letteren. Zie de uitnodiging voor meer informatie.

On the occasion of the publication of Agostino Sottili’s Studi Petrarcheschi (Roma/Padova: Editrice Antenore, 2015) the University of Bonn will host on 9 June 2016 in its Festsaal a colloquium in memory of this Italian scholar, who was also for several years a professor at the University of Cologne and secretary of its Petrarca-Institut. A pupil of Giuseppe Billanovich and Agostino Pertusi, Agostino Sottili devoted his whole life to investigating the reception of Francesco Petrarca and Italian humanism beyond the Alps. The most substantial result of this research is the Catalogue of Petrarca’s manuscripts in West Germany, first published in several articles in Italia medioevale e umanistica and then reprinted in two volumes by Editrice Antenore in 1971 and 1978. The speakers at this colloquium will be five expert scholars in the field of Petrarchan studies: Dina De Rentiis (University of Bamberg), Fabio Forner (University of Verona), Jürgen Geiß (Staatsbibliothek Berlin), Carla Maria Monti (Catholic University of Milan) and Jan Papy (Catholic University of Leuven). The colloquium has been organized in collaboration with the Centre for the Classical Tradition and the Italien-Zentrum of the University of Bonn, the Dipartimento di Studi Medievali, Umanistici e Rinascimentali of the Catholic University of Milan and the Istituto Italiano di Cultura of Cologne. You are all cordially invited to attend!

Zie de flyers voor meer informatie: Plakat-Sottili flyerVorne flyerRetro.