Doctor-assistent

Ref. AAP-2019-228

Voor de Onderzoeksgroep Latijn, Leuven zoeken wij een doctor-assistent.

Functie

De aan te werven doctor-assistent zal onderzoek opzetten, begeleiden en zelf verrichten op het terrein van de Latijnse taal- of letterkunde. Als redactiesecretaris zal hij/zij technische ondersteuning bieden bij de publicatie van het internationale e-tijdschrift Humanistica Lovaniensia. Daarnaast zal hij/zij met een aantal colleges en opleidingsonderdelen worden belast:

  • Het college F0WJ9A Latijnse taalkunde I (1ste bach., 6 stp.)
  • Het college F0AA9A Tekstkritiek en teksttransmissie (2de en 3de bach., 3 stp.)
  • Het college FVA8A Klassiek Latijn: retoriek en stilistiek (master, 6 stp.)
  • De begeleiding van bachelorpapers en masterproeven in het domein van de Latijnse taal- of letterkunde

Profiel

De kandidaten dienen een doctoraat in de Latijnse taal- of letterkunde te hebben behaald en hebben bij voorkeur onderwijs- en onderzoekservaring in dat domein. Zij zijn bereid organisatorische taken op te nemen binnen de Onderzoeksgroep Latijn.

Aanbod

Het gaat om een voltijdse aanstelling als doctor-assistent.

De aanstelling loopt van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, en is eventueel verlengbaar met maximaal drie jaar.

Interesse?

Meer informatie is te krijgen bij prof. dr. Toon Van Houdt via mail: toon.vanhoudt@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/08/2019 via onze online sollicitatietoepassing:

https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55228871

Met de hoogst gerangschikte kandidaten wordt een interview georganiseerd op 14 augustus, 9-11u in het Erasmushuis, Faculteit Letteren, Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven.

De KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Download de vacature hier in Word.

Post Navigation