Op 9 april j.l. is pater dr. C.S.M. Rademaker ss.cc. op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had zijn heup gebroken en in het ziekenhuis bleek dat hij het Coronavirus bij zich droeg.​ Cor Rademaker was een veelzijdig mens, die priester was en jarenlang provinciaal overste en historicus van zijn orde, maar ook een Erasmus- en Vossiuskenner, musicus en componist, archivaris, en nog veel meer. Hij studeerde filosofie, theologie en geschiedenis. Aan het begin van zijn wetenschappelijke werk schreef hij een biografie van Gerardus Johannes Vossius, waarvan hij drie versies publiceerde, in 1967, 1981 en 1999. Jarenlang was hij lid en penningmeester van de Erasmuscommissie en de Conseil International pour l’édition des oeuvres complètes d’Érasme. In de Erasmi Opera Omnia (ASD) gaf hij enkele Psalmcommentaren en enkele preken uit, in de delen V, 3 (1986) en V, 7 (2013). In 2019 verscheen deel VIII, 1, waarin hij een groot aandeel had met de uitgave van de praefationes bij de kerkvaders, iets wat zijn hart had. Ik denk met genoegen terug aan het plezier dat hij beleefde toen hij het deel in handen kreeg. Hij was tot het laatst toe actief. In hem is een erudiet, veelzijdig en warm mens gestorven, en een groot geleerde. We gedenken hem met respect en warmte. Gegeven de omstandigheden vindt zijn uitvaart in kleine kring plaats.

JB

Post Navigation