Inmiddels is in eigen beheer verschenen het magnum opus (naast zijn uiterst gedegen Schonaeus-studies) van Hans van de Venne, zijn uitgave van het Vriendenboek van Daniel van Vlierden (geb. 1572). Het kon worden gepubliceerd met financiële steun van het Hendrik Muller Vaderlands Fonds en de Vrienden van het Noord-Hollands Archief. Er zijn vijftig exemplaren van deze uitgave gemaakt, waarvan sommige door de KB naar instellingen in binnen- en buitenland worden verzonden als aanvulling op hun alba amicorum-verzameling, andere bestemd zijn voor degenen die Hans van de Venne hebben geholpen, en enkele exemplaren in vrije verkoop beschikbaar zijn. Wie een exemplaar zou willen aanschaffen (kosten: € 50), kan contact opnemen met Ad Leerintveld (ad.leerintveld@gmail.com), die dan kan meedelen of er nog een exemplaar beschikbaar is en hoe u dat kunt verwerven.

JB

Post Navigation