Op 28 augustus j.l. is Sybren Sybrandy op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was opgeleid als classicus en werkte ruim 30 jaar bij de Universiteitsbibliotheek Groningen, waarvan lange tijd als hoofd van de vakreferenten. Samen met bibliothecaris Alex Klugkist schreef hij Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de RUG, 1615 tot heden. Hij was lid van de Fryske Akademie en schreef veel in het Fries. Zijn interesse in Friesland combineerde hij met die in het Neolatijn, wat onder andere resulteerde in Geldzucht en godsvrucht. Een bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679) (samen met Piter van Tuinen), en artikelen over de Franeker academie en Erasmusliteratuur in Friesland.

Post Navigation