Op de website van de Opleiding Nederlands in Leiden staat sinds kort een transcriptie door Ton Harmsen en Paula Koning van de Latijnse vertaling van de Ilias die Cornelius Schrevelius in 1656 publiceerde: http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/HomerusIliasSchrevelius1656.html.

Nederlandstalige auteurs in de zeventiende eeuw die niet vertrouwd waren met het Grieks van Homerus, vonden steun in deze Latijnse vertaling van de rector van de Latijnse school in Haarlem, die hij parallel met de Griekse tekst liet afdrukken. Het bijzondere van Schrevelius’ weergave is dat hij bijna altijd woord-voor-woord vertaalt. Dat maakt deze tekst ook interessant voor moderne lezers die meer vertrouwd zijn met Latijn dan met het Homerische Grieks. Het is verrassend te zien hoe soepel het Latijn zich weet te voegen naar de Griekse woordvolgorde, ook al zijn de zinnen van Schrevelius vanzelfsprekend soms wat gewrongen. Vooral de vele samenstellingen, (‘waer in’ – zegt Vondel – ‘onze spraeck niet min geluckigh dan de Griecksche is’) doen in het Latijn geforceerd aan. De uitgave verwijst naar een pdf van de oude druk, zodat men kan zien hoeveel de zeventiende-eeuwse Griekse tekst afwijkt van de moderne lezingen.

Post Navigation