Een interreligieuze en interculturele dialoog? In de 16de eeuw?

Net is de integrale Nederlandse vertaling van 62 (soms uitvoerige) Latijnse brieven van Nicolaus Clenardus (Nicolaes Cleynaerts) uit Diest verschenen.

U treedt er binnen in een wervelende wereld: de Nederlanden, Spanje, Portugal en Marokko in de 16de eeuw.

Cleynaerts is een geleerde gevormd in het Leuvense Drietalencollege, een didactisch realist en onvermoeibare reiziger, een taalkundige met feeling en ongekend succes, een bruggenbouwer met de Arabische wereld, een man met humanistische visie en dromen.

In zijn Latijnse brieven, nu in het Nederlands te lezen:

 • een brief aan Karel V
 • een brief “Aan de christenen” over zijn “vreedzame kruistocht”
 • een brief over het aanleren van Latijn aan Afrikaanse jongeren
 • een brief over zijn avontuurlijke reizen in Marokko
 • een brief over zijn werk als bibliothecaris bij Ferdinand Columbus – zoon van… – in de Biblioteca Colombina in Sevilla
 • gedichten ter ere van de overleden Erasmus
 • tips hoe een grammatica Latijn, Grieks of Hebreeuws moet worden opgevat
 • nieuwe inzichten over het belang van lay-out in taalhandboeken
 • berichten over de Spaanse Inquisitie
 • nieuws over Cleynaerts als leermeester van Spaanse en Portugese prinsen en kardinalen
 • brieven over de oprichting van nieuwe taalscholen in Spanje en Portugal
 • opmerkelijke ooggetuigenissen over de Arabische wereld in de vroege 16de eeuw.

En zoveel meer…

Maar naast de heroïek is er ook de tragiek… Is Cleynaerts geslaagd in zijn nobel opzet om de christelijke en de islamitische wereld met elkaar in dialoog te brengen door de Koran te vertalen naar het Latijn en de Bijbel te vertalen naar het Arabisch? En waar is Cleynaerts begraven…?

U leest het in Jan Papy en Joris Tulkens, In de ban van Mohammed. Nicolaes Cleynaerts’ (1493-1542) brieven uit de Arabische wereld (Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021): https://www.bornmeer.nl/winkel/in-de-ban-van-mohammed/.

Post Navigation