Op 23 januari 2014 overleed, op de leeftijd van 86 jaar, Pieter Frans (Piet) Hovingh. Wij kennen hem als editor van drie delen uit de Erasmi opera omnia (ASD). Het betreft delen uit ordo VI, de Annotationes, te weten VI-5 (annotaties op Mattheus, Marcus en Lucas), VI-6 (Johannes en de Handelingen) en VI-7 (Romeinenbrief). Dit werk vatte hij aan na zijn pensionering in 1987 als rector van de Hugo de Groot Scholengemeenschap in Rotterdam Zuid. De als classicus opgeleide Hovingh betoonde zich een bijzonder vasthoudende speurder, die met zijn uitgaven veel voor het Erasmusonderzoek heeft betekend en dan ook zeer veel lof oogstte. De presentatie van deel VI-7 op 13 april 2012, zijn verjaardag, was voor hem het hoogtepunt en de afsluiting van zijn editoriale werk. De waardering voor de persoon en het werk van Piet Hovingh bleek op de crematieplechtigheid in Hofwijk, toen vele oud-collega’s, oudleerlingen en Erasmus-vrienden hem de laatste eer kwamen bewijzen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ria, zijn dochter Pauline en verdere familie. Wij wensen hun kracht en steun toe.

 Jan Bloemendal (Secretariaat Erasmi opera omnia)

In september 2014 begint een nieuwe lezersklas voor mensen die in korte tijd (ca. 100 uur) latijn willen leren lezen. De cursussen worden gegeven aan de Illustere School (Amsterdam). Studenten kunnen de cursus kosteloos volgen.  Contact: Rene van Royen: r.a.vanroyen@uva.nl

http://is.uva.nl/publieksbijeenkomsten/content/lezingen-colleges/speciale-collegereeksen-2012-2013/2012-2013/latijn-leren-lezen.html

 

* In 2012 verscheen een Nederlandse vertaling van Martin Schookius’ Tractatus de turffis (1658).

Martin Schoock, Turven, vert. Roel Groenink, Soest: Boekscout.nl, 2012.

Er wordt nu iemand gezocht om Johan Hartmann Degnerus’ Dissertatio physica de turfis (Utrecht: 1729) te vertalen. Zie de digitale versie op Google Books: http://books.google.nl/books?id=yd9aAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=intitle:turfis+inauthor:degner&hl=nl&sa=X&ei=5c9DU5vlKonhOrPqgYgN&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Belangstellenden kunnen zich melden bij Rene van Royen: r.a.vanroyen@uva.nl

Post Navigation