In de overkoepelende digitale catalogus Early Modern Letters Online is een inventaris verschenen van de correspondentie van de filoloog, manuscriptenverzamelaar en veelzijdig geleerde Isaac Vossius (1618-1689). De brieven zijn bij elkaar gebracht door Robin Buning (Universiteit van Oxford). Het gaat om een briefwisseling van 1702 brieven met 236 correspondenten in met name Nederland, Italië, Parijs, Stockholm en Londen. De catalogus bevat de metadata van de brieven, maar linkt ook naar online gepubliceerde brieven en wordt binnenkort uitgebreid met links naar samenvattingen van de brieven uit de collectie die in de Bodleian Library bewaard worden. De catalogus wordt voorafgegaan door een korte introductie van het leven en het werk van Vossius en is te raadplegen op http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/blog/?catalogue=isaac-vossius.

Post Navigation