Op 18 mei presenteerde Jan Bloemendal in boekhandel Athenaeum in Amsterdam zijn Latijn, cultuurgeschiedenis van een wereldtaal.

20160518_171416

Als eerste sprak de verantwoordelijke uitgever van Athenaeum – Polak & Van Gennep Frits van der Meij. Met dit boek ging voor hem een tien jaar oude wens in vervulling: een geschiedenis van het Latijn met bijzondere aandacht voor het Nederlandse taalgebied.

20160518_171524

20160518_171534

Daarna sprak de auteur over de totstandkoming van het boek, dat teruggaat op zijn college ‘Latijn en Europa: het Neo-Latijn en zijn voorlopers’ met als centrale vraag: hoe kon het Latijn zich zolang handhaven in Europa en waardoor kwam daar een eind aan? Vervolgens overhandigde hij de eerste drie exemplaren aan de sprekers Wim Deetman, oud-minister van onderwijs, David Rijser, universitair docent Latijn aan de UvA, en Egbert Boerma, rector van het Corderius College.

20160518_172324

Deze spraken vervolgens over de waarde van het beheersen van Latijn en leverden commentaar op het boek, onder meer vanuit hun verschillende onderwijsachtergronden. Zij prezen het boek voor zijn toegankelijkheid, voor de uitgebreide aandacht die het besteedt aan de rol van het christendom en hoe het boek duidelijk maakt dat het Latijn niet alleen deel is van de Europese cultuur, maar ook drager is geweest van typisch Europese waarden als caritas en humanitas.

20160518_173405

De middag werd afgesloten met een borrel.

Kijk voor een preview op de website van Athenaeum Boekhandel. De foto’s zijn gemaakt door Roel Salemink.

Post Navigation