In april van dit jaar zal een vertaling uit het Latijn verschijnen van de dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde: Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome, 1700-1703, inl. en vert. Dick Schoon (Hilversum: Veroren, 2019).

Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Net als zijn voorgangers ondervond hij veel tegenwerking en hij werd daarom door paus Innocentius XII ontboden om zijn beleid te verdedigen. Coddes verblijf in Rome duurde bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken van hemzelf en van twee reisgenoten, door Dick Schoon integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we inzicht in de tragedie die zich gaandeweg ontwikkelde. We horen over de audiënties bij de paus en de kardinalen, over het sociale en kerkelijke leven in Rome, over de dagelijkse bezigheden van de Hollanders en over de kringen waarin zij zich bewogen. De afloop was dramatisch: in 1702 werd Codde geschorst en in 1704 definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in de Republiek tot een storm van protest en een splitsing onder de katholieken en uiteindelijk tot twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen.

Houdt u de website van de uitgever in de gaten!

Post Navigation