Er zijn vacatures voor twee postdocs binnen het project ‘TransLatin: Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands, a Qualitative and Computational Analysis’ onder leiding van dr. Jan Bloemendal bij het Huygens ING.

In de Renaissance en daarna ging literatuur over grenzen heen en vooral toneelschrijvers uit verschillende landen beïnvloedden elkaar omdat hun stukken, vooral ook Latijnse, overal werden gelezen en opgevoerd. De Nederlanden speelden daar een belangrijke rol in. Dit project zoekt uit hoe dat gebeurde met historisch onderzoek en moderne computertechnieken.

Postdoc 1 (1 fte). In deze functie ligt de focus op: literair onderzoek en netwerkonderzoek van toneel in het Latijn en volkstalen

Postdoc 2 (0,8 fte). In deze functie ligt de focus op: digital humanities onderzoek, in het bijzonder distant reading, topic modelling, text reuses, distributional semantics en deep neural language modelling.

Voor meer informatie en om te solliciteren zie: https://www.academictransfer.com/nl/285275/postdoc-huygens-ing-knaw-amsterdam/. De deadline om te solliciteren is 30 september.

Voor een Engelse versie zie: https://www.academictransfer.com/nl/285290/postdoc-huygens-ing-knaw-amsterdam/.

Post Navigation