Een complete en nieuwe editie van het Diarium van Aernout van Buchell (1565-1641) is gepubliceerd in het Research Data Management platform Yoda van de Universiteit Utrecht.

Het Diarium is een soort dagboek en notitieboek, rond 1599  in het net overgeschreven door Van Buchell (Buchelius) zelf. Waarschijnlijk wilde hij het publiceren, maar dat kwam er nooit van. Het begint met een beschrijving van de stad Utrecht en vervolgt met een relaas over Buchelius’ eigen leven en de gebeurtenissen van zijn tijd, de periode van de Tachtigjarige Oorlog. Het grootste gedeelte beslaat de jaren 1584 tot en met 1588, toen Buchelius in Douai rechten studeerde, Parijs bezocht en via Duitsland een reis naar Italië ondernam. Zijn observaties vormen een belangrijke historische bron, waar al veel onderzoekers uit geput hebben.

Het Diarium is in het verleden door verschillende historici in stukken, onvolledig en onzorgvuldig uitgebracht. Beide delen van het Diarium zijn nu getranscribeerd door Kees Smit, in een editie van in  totaal 1032 pagina’s en voorzien van een inleiding, indices en ruim 2400 voetnoten. Hiermee is het moeilijk te lezen handschrift, grotendeels in het Latijn geschreven, voor het eerst in zijn geheel als historische bron ontsloten. Meer informatie over het Diarium kunt u lezen in het artikel ‘Oude dagboeken vernieuwd’ van Bart Jaski. Hierin bevindt zich ook een link naar het gedigitaliseerde handschrift.

Afbeelding van de Engelenburcht van rond 1490 (II, 30v)

Post Navigation