Ons bereikte het ontstellende bericht dat dr. Jeanine De Landtsheer op 18 januari, haar verjaardag, is overleden. Zij was een van de trouwste leden van de kring van Neolatinisten in Nederland en daarbuiten. Als classica promoveerde ze in 1993 bij Jozef IJsewijn op een editie van Lipsius’ correspondentie van het jaar 1593. Ze groeide uit tot een eminent Lipsius-kenner die vele delen van de Iusti Lipsi Epistolae (ILE) heeft verzorgd en andere editoren begeleidde. Zij bekleedde tal van bestuurstaken en vervulde als aanspreekpunt, vraagbaak en blijmoedige gesprekspartner op congressen en andere bijeenkomsten een spilfunctie. Lipsius genoot haar grote voorliefde, maar ze richtte zich ook op andere humanisten, onder wie Erasmus, van wie ze Gesprekken, Spreekwoorden en werken over de opvoeding prachtig vertaalde. Ze was een zeer kundige, gedreven, en vasthoudende onderzoeker, en bovenal een hartelijke collega die altijd bereid was hulp te bieden. Ze is 67 jaar geworden. We zullen haar zeer missen en houden haar nagedachtenis in ere.

De afscheidsplechtigheid voor Jeanine op vrijdag 22 januari is via deze link terug te zien: https://youtu.be/gUvIfKqNBfM. De rouwkaart kunt u hier downloaden (een Engelse versie is hier te vinden).

JB

Post Navigation