Per 1 september 2022 is er bij de Universiteit Utrecht een vacature voor een universitair docent Vroegmoderne Nederlandse Tekstuele Cultuur (0,8 fte). Meer informatie vindt u hier: https://www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-universiteit-utrecht/vacatures/universitair-docent-vroegmoderne-nederlandse-tekstuele-cultuur-08-fte. De deadline is 30 april.

Post Navigation