Binnen Latomus verschijnt een nieuwe subreeks getiteld ‘Textes médio- et néo-latins’. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie en om u te abonneren op de serie of om het eerst verschenen deel te bestellen: Janus Pannonius, Épigrammes, ed. en vert. É. Wolff (= Textes médio- et néo-latins, 1) (Leuven: Peeters Publishers, 2021).

Post Navigation