Onlangs is een nieuwe reeks Neolatijnse publicaties van start gegaan: Lysa Neo-Latin Texts (LYNX). De reeks wordt uitgegeven door LYSA Publishers en wil Neo-Latijnse teksten vanaf de 15e eeuw uitgeven, geannoteerd en met Engelse vertaling. De hoofdredacteur van de reeks is Jeroen De Keyser en de adviesraad bestaat uit Paul Botley, Noreen Humble en Keith Sidwell. De eerste twee uitgaven zijn inmiddels verschenen:

LYNX 1 – Pascasius Justus Turcq, On Gambling

ISBN: 9789464447668; 284 pagina’s; € 39

Permalink: https://www.lysapublishers.com/doi/2201

Pascasius Justus Turcq, afkomstig uit het Eeklo, reisde als jongeman door Spanje alvorens zich in Italië te wijden aan de studie van filosofie en geneeskunde. Nadat hij gepromoveerd was, keerde hij terug naar het noorden en vestigde zich in Bergen-op-Zoom, waar hij uiteindelijk burgemeester van de stad werd. Hij was een van de artsen die Willem de Zwijger bijstonden na de aanslag op diens leven in 1582.

Behalve door zijn verhalen over gokkende prinsen en prelaten, en scherpzinnige verslagen over het mentale lijden van gokverslaafden, biedt Pascasius’ De alea ook bijzondere inzichten in de medische wetenschap van de 16de eeuw. Puttend uit de (laat)antieke en middeleeuwse tradities, beschrijft Pascasius gokverslaving als een psychologische stoornis. Voorst stelt hij een aantal baanbrekende cognitieve therapieën voor die best hedendaags aandoen.

De alea werd vaak geciteerd in traktaten over gokken tot de 18e eeuw, alvorens bijna helemaal uit beeld te verdwijnen. Uit deze kritische editie van de Latijnse tekst met Engelse vertaling blijkt nu weer ten volle het creatieve potentieel van dit voorbeeld van 16de-eeuwse medisch humanisme.

LYNX 2 – Henri Estienne, On Books

ISBN: 9789464447675; 488 pagina’s; € 39

Permalink: https://www.lysapublishers.com/doi/2202

Henri II Estienne (1531-98) was de meest vooraanstaande telg uit de bekende uitgeversdynastie. Hij zette het werk van zijn vader Robert voort, met name met talrijke edities van antieke Griekse teksten en zijn Thesaurus linguae Graecae (1572), een dure onderneming waarvan zijn bedrijf nooit helemaal herstelde. Estienne’s veelzijdigheid – als uitgever, filoloog, corrector, lexicograaf en dichter – blijkt uit het paratekstuele materiaal in zijn vele edities en uit zijn eigen originele werken.

Deze bloemlezing biedt een staalkaart van Henri Estienne’s geschriften in verschillende genres: brieven, poëzie, essays, de lofrede op de Messe in Frankfurt… In al deze teksten verschijnt Estienne als een buitengewoon geleerd man met een verbazingwekkende kennis van de Latijnse en Griekse literatuur, die tegelijk boeiend vertelt over de problemen waarmee hij als uitgever wordt geconfronteerd. In uitvoerige essays over de Griekse historici Xenophon en Herodotus gebruikt hij antieke exempla om zijn kijk op zijn eigen tijd te onderbouwen. Zijn verzen schetsen dan weer het leven van een geleerde die zakenman was geworden, en tonen zijn besognes zowel tijdens zijn werk als in zijn vrije tijd. In bijzonder elegant Latijn beschrijft Estienne in al deze geschriften zijn streven om een waardige erfgenaam van zijn vader te worden, waarbij hij blijk geeft van zijn genegenheid voor familie en vrienden, zijn gevoel voor humor en zijn ergernissen over andere geleerden en uitgevers.

Een Engelstalige brochure van beide uitgaven vindt u hier.

Vragen of potentiële inzendingen kunnen worden gericht aan Jeroen De Keyser (jeroen@lysapublishers.com). Voor meer informatie en om u te abonneren op de nieuwsbrief kunt u terecht op: lysapublishers.com.

Post Navigation