De Universitaire Bibliotheken Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden organiseren samen de zomertentoonstelling Books that made History. De tentoonstelling gaat over 25 buitengewone en invloedrijke boeken uit de collectie van Universitaire Bibliotheken Leiden en is te zien van 22 juni tot en met 4 september 2022 in het Rijksmuseum van Oudheden. Onder de 25 auteurs die met hun boeken en ideeën een buitengewone invloed hebben gehad op de wereld, soms zelf tot nu, bevinden zich ook veel Neolatijnse auteurs, zoals Galileo Galilei, Anna Maria van Schurman en Carl Linnaeus.

De ‘Systema naturae’ van Carl Linnaeus

Books that made History

In de tentoonstelling Books that made History staat de sterke band van de boeken met de academische geschiedenis van de stad Leiden centraal, vanaf de oprichting van de universiteit in 1575 tot nu. Het gaat om boeken die een grote invloed hebben gehad op de wereld, en die tot op de dag van vandaag invloed hebben op hoe wij denken. Bezoekers worden uitgenodigd om te stemmen op hun favoriete boek. Ze kunnen bovendien andere titels aanvoeren, die in de selectie eigenlijk niet zouden mogen ontbreken.

Een selectie van 25 boeken

Hedendaagse experts en bekende ‘ambassadeurs’ blazen de 25 boeken met hun kennis, anekdotes en persoonlijke bespiegelingen nieuw leven in. U ziet dat terug in de tentoonstellingsteksten, audiotour, begeleidende video’s en het tentoonstellingsboek. In drie themavitrines worden de opkomst van de Leidse universiteit en haarbibliotheek, de rol van drukkerijen, en de plaats van vrouwen en mensen van kleur in de wetenschap belicht.

Publicatie

Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Athenaeum de publicatie Boeken die geschiedenis schreven met essays over de 25 werken, die nog meer context en achtergronden bieden. Het boek is samengesteld door Kasper van Ommen en Garrelt Verhoeven. Vanaf 20 juni is het voor 27,50 euro verkrijgbaar in de boekhandel en de museumwinkel van het Rijksmuseum van Oudheden.

Voor meer informatie zie https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/books-that-made-history en https://www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum/boek/boeken-die-geschiedenis-schreven.

Post Navigation