ATHENAEI ILLUSTRIS sodalibus amicisque spd,

Beste vrienden en relaties van ATHENAEUM ILLUSTRE,

Nieuw initiatief: De Latijnse School

Graag vraagt ATHENAEUM ILLUSTRE uw aandacht en steun voor een bijzonder initiatief: de oprichting van een nieuwe school in Amsterdam, voor het eerst in Nederland, waarin de klassieke humaniora en de kunsten – weer – voorop staan. Het project is gelanceerd als: “De Latijnse School”.

Uitgangspunten van de Latijnse School: klassieke humaniora
De Latijnse School zal zijn gebaseerd op het klassiek-humanistische onderwijssysteem. Wij, de initiatiefnemers van de Latijnse School, achten de klassieke humaniora de onontbeerlijke basis om onze eigen cultuur kritisch te doorgronden: Latijn en Grieks zijn daarbij geen toevallige studieobjecten die vervangen kunnen worden door om het even ander ‘oefenmateriaal’ voor de geest. Zij zijn onze cultuurtalen waarvan de beheersing noodzakelijk is, ook voor vrije mensen van nieuwe generaties, om de kernbronnen en kunstschatten van onze cultuur onafhankelijk van meer of minder dwingende interpretaties van voorgaande generaties te kennen en, in de eigen levensomstandigheden, te duiden. 
De Latijnse School onderscheidt zich van gymnasia doordat de leerlingen het Latijn en Grieks, evenals de moderne talen, als talen zullen leren, volgens de methodiek en met het doel waar ATHENAEUM ILLUSTRE zich sterk voor maakt.
Zie voor meer informatie over de Latijnse School:
Inspiratiebron: Schola Nova
Belangrijke inspiratiebron is Schola Nova, een school die in België sinds 1995, toen daar de klassieke humaniora in het reguliere onderwijs nagenoeg werden wegbezuinigd, haar sporen heeft verdiend. Zie: http://scholanova.be/index_NL.html 
De ervaringen van Schola Nova bevestigen dat kleinschalig onderwijs met een sterke basis in het onderricht van Latijn en Grieks door middel van de juiste onderwijsmethodes tot dusdanige resultaten leidt dat leerlingen in tien klassen een opleidingsniveau kunnen bereiken waarmee ze reguliere vwo-examens kunnen afleggen.
Stem op Plan #117: De Latijnse School
Het plan van ATHENAEUM ILLUSTRE en een aantal geestverwante initiatiefnemers, onder leiding van Aviva Boissevain, is bij de gemeente Amsterdam ingediend in het kader van het project “Onze Nieuwe School”. De gemeente Amsterdam zal uiteindelijk een paar projecten selecteren. De Latijnse School is plan #117.
De eerste selectie van de gemeente vindt plaats door een stemming op het internet. De stemming vindt alleen deze week plaats. Graag nodigen wij u uit om ook te stemmen. We kunnen alle steun gebruiken, dus: Stemt allen! Dat kan alleen deze week. Volg de instructies op de bovengenoemde webpagina om te stemmen.
Stuurt u ook deze email door aan iedereen van wie u denkt dat zij of hij ook dit initiatief een warm hart zal toedragen.
Vervolgstappen en bijdragen
Het plan is een eerste aanzet en zal verder moeten worden uitgewerkt. Ook indien het plan niet wordt geselecteerd, willen we nadenken over de opzet van de school, maar dan als een zuiver particulier initiatief. Iedereen die graag wil bijdragen aan het initiatief met ideeën of daden is van harte welkom om zich aan te melden!

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij u ook graag te woord.

 

Bij voorbaat danken we u voor uw steun voor de Latijnse School!

 

Met vriendelijke groet,

 

Camilo Schutte

 

ATHENAEUM ILLUSTRE  De Lairessestraat 97 – NL-1071 NX  Amsterdam
tel. +31 20 7173414 – mob. +31 6 13221698 info@athenaeumillustre.org  www.athenaeumillustre.orgKvK 54589320

 

Post Navigation