Op 6, 9 en 10 oktober verzorgt Margreet Brandes drie themawandelingen rond Spinoza door Amsterdam:

 

6  oktober, Amsterdam/wandeling Spinoza en de ethiek van de rederijkers van de Egelantier

In Amsterdam was de invloed van de dichtgezelschappen op de cultuur groot. Waar woonden ze en traden naar buiten: Roemer Visscher en zijn dochters; Spieghel en Coornhert; P.C. Hooft? En wat brachten ze naar voren? Welke lijnen zijn te trekken naar de Nieuwe Zijds Kolk, waar Spinoza’s uitgever Riewertsz zat en collegianten bijeenkwamen in diens uitgeverij ‘’t Martelaersboeck’?

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet Brandes)

Donderdag 6 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

9 oktober, Amsterdam/algemene wandeling:  Spinoza, rede en gevoel

In de 17e eeuw kwamen mensen uit verschillende windstreken naar Amsterdam. De overzeese handel leidde tot een toename van kennis over andere volken en mensen. Wat hebben mensen en volken gemeen en waarin verschilden zij? Spinoza dacht met anderen na over ‘emoties als lijnen en vlakken’, geholpen door in de ontwikkeling van de wetenschap gegroeide methodologie. Om zo tot een voor de mensen meer volmaakte wereld te komen.

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet)

Zondag 9 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

10 oktober, Amsterdam/wandeling: Spinoza en de politiek

Amsterdamse contacten van Spinoza en hun strijd (1672-1678) tegen Lodewijk XIV:

Franciscus Van den Enden, die de Franse legeraanvoerder le Condé kende van de opstandige beweging le Fronde; collegiant èn topdiplomaat Coenraat van Beuningen; Menasseh ben Israel, uitgever van le Péyrère, die secretaris was geweest van le Condé. Waar woonden destijds de Amsterdamse anti-Franse courantiers, zoals Johannes Van Ravesteyn en Spinoza-biograaf Lucas?

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet)

Maandag 10 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

Van 20 oktober 2016 tot en met 17 januari 2017 vindt in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven op het Monseigneur Ladeuzenplein de tentoonstelling ‘Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie’ plaats. De tentoonstelling gidst u door Utopia, het leven en werk van More en de utopische literaire traditie. U ziet er originele manuscripten, brieven, oude drukken en allerlei curiosa. Op de website van de KU Leuven vindt u meer informatie.
Utopia & MoreTer gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde catalogus: Utopia & More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 – 17 januari 2017. Supplementa Humanistica Lovaniensia 41, red. Dirk Sacré, Erik De Bom, Demmy Verbeke en Gilbert Tournoy (Leuven: Leuven University Press, 2016).

Op vrijdagmiddag 2 september is door KNAW-president prof. José van Dijck in het Paleis op de Dam de website met toegang tot de briefwisselingen van zes Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen gelanceerd. De ruim 3500 brieven werden bijeengebracht en bewerkt voor publicatie in Early Modern Letters Online door dr. Ineke Huysman van het Huygens ING. De lancering vormde het sluitstuk van een besloten symposium met sprekers uit binnen- en buitenland . Kijk op de website van het Huygens ING voor meer informatie. Op Historici.nl staat een verslag van de middag. Een digitale tentoonstelling met enkele uitgelichte brieven en achtergronden is hier te vinden.

De Society for Neo-Latin Studies organiseert een gratis bijeenkomst voor onderzoekers die een carrière in het Neolatijn na hun promotie ambiëren. De bijeenkomst vindt plaats op 9 september 2016 in King’s College London (Strand Campus). U kunt zich inschrijven tot 15 augustus. Zie voor meer informatie en inschrijving: http://neolatin.lbg.ac.at/news/beyond-phd-post-doctoral-opportunties-and-early-career-development-neo-latinists.

Vanaf vrijdag 24 juni is in het Allard Pierson Museum in Amsterdam de tentoonstelling ‘Wijzen uit het Oosten’/’East meets West’ te zien. Bij de opening van de tentoonstelling is een nieuwe aflevering van het tijdschrift Lias gepresenteerd, met daarin twee artikelen: een lang stuk (160 pp.) van Hilary Kilpatrick en Gerald Toomer met een inleiding, transcriptie en vertaling van 21 Arabische brieven, geschreven in de jaren 1640 door een in Engeland en Holland verzeild geraakt Syrisch orthodoxe Christen, Niqulawus ibn Butrus, die al snel een correspondentie aanknoopte met vooral Jacob Golius in Leiden. Niqulawus kopieerde Arabisch handschriften en bestelde nieuwe in Istanbul en Aleppo. De buitengewoon directe brieven geven een fascinerende blik op een transculturele makelaar in kennis. In de tentoonstelling komt ook de bijzondere vriendschap aan de orde tussen tussen de Marokkaanse diplomaat Abd al-Aziz en arabist Jan Theunisz, die Abd al-Aziz in 1609-1610 gedurende vier maanden in huis neemt aan de Amsterdamse Oudenbrugsteeg 23. In een tijd waarin de islam werd gezien als eng en bedreigend, was dit uitzonderlijk. De twee houden lange gesprekken over de islam en het christendom en met de hulp van Abd al-Aziz werd Theunisz een van de beste arabisten in de Republiek. Ook andere schrijvers en handelaren, avonturiers en diplomaten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika verrijkten de kennis en droegen bij aan een realistischer beeld van de Oriënt en de islamitische wereld. De tentoonstelling brengt een aantal van hen naar voren. Aan de hand van originele brieven en van boeken die ze voor hun Nederlandse kennissen kopieerden of verwierven, laat de expositie zien wie deze reizigers waren, hoe ze te werk gingen en wat hun betekenis voor de wetenschap in Nederland is geweest. Voor Lias zie: http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=LIAS. (DvM)

Op 18 mei presenteerde Jan Bloemendal in boekhandel Athenaeum in Amsterdam zijn Latijn, cultuurgeschiedenis van een wereldtaal.

20160518_171416

Als eerste sprak de verantwoordelijke uitgever van Athenaeum – Polak & Van Gennep Frits van der Meij. Met dit boek ging voor hem een tien jaar oude wens in vervulling: een geschiedenis van het Latijn met bijzondere aandacht voor het Nederlandse taalgebied.

20160518_171524

20160518_171534

Daarna sprak de auteur over de totstandkoming van het boek, dat teruggaat op zijn college ‘Latijn en Europa: het Neo-Latijn en zijn voorlopers’ met als centrale vraag: hoe kon het Latijn zich zolang handhaven in Europa en waardoor kwam daar een eind aan? Vervolgens overhandigde hij de eerste drie exemplaren aan de sprekers Wim Deetman, oud-minister van onderwijs, David Rijser, universitair docent Latijn aan de UvA, en Egbert Boerma, rector van het Corderius College.

20160518_172324

Deze spraken vervolgens over de waarde van het beheersen van Latijn en leverden commentaar op het boek, onder meer vanuit hun verschillende onderwijsachtergronden. Zij prezen het boek voor zijn toegankelijkheid, voor de uitgebreide aandacht die het besteedt aan de rol van het christendom en hoe het boek duidelijk maakt dat het Latijn niet alleen deel is van de Europese cultuur, maar ook drager is geweest van typisch Europese waarden als caritas en humanitas.

20160518_173405

De middag werd afgesloten met een borrel.

Kijk voor een preview op de website van Athenaeum Boekhandel. De foto’s zijn gemaakt door Roel Salemink.

Het Erasmushuis in Brussel nodigt u uit voor de opening van de tentoonstelling Philippe Favier. De paradox van de gek op woensdag 13 april om 18u30 in het Erasmushuis. De kunstenaar, de commissaris Daniel Abadie en Michel Butor zullen aanwezig zijn. De uitnodiging en de flyer vindt u hier:

Invitation_Expo_Favier

Flyer_Expo_Favier

In het kader van deze tentoonstelling zal er een lezing van Céline Drèze (in het Frans) plaatsvinden, op 16 juni om 20u, over de zeventiende- en zestiende-eeuwse antifonaria bewaard in het Erasmushuis. Een concert van contra-tenor Dominique Corbiau, rondleidingen in drie talen en nog vele anderen activiteiten zijn te vinden op de website van het Erasmushuis.